DX-Системы
DX-Системы

Ангиодин-2К
Ультразвуковий допплерівський аналізатор кровотоку для білатерального транскраніального моніторингу, автоматичної детекції емболії та повсякденних досліджень (транскраніальних, екстракраніальних, периферичних).

Допплерівський аналізатор «АНГІОДИН 2К» призначений для рішення широкого кола задач транскраніального допплерівського моніторування з автоматичною детекцією мікроемболів та побудовою гістограм їх розподілення в режимі реального часу.

«АНГИОДИН 2К» відповідає усім вимогам до допплерівських  систем експертного класу,  що застосовуються для моніторингу кровообігу в судинній та нейрохірургії, невідкладній неврології, вітділеннях інтенсивної терапії.

Просто, зручно та  доступно реалізовані всі  режими відображення, запису,  обробки та зберігання   трендів артеріального тиску, мозкового кровообігу та  аудіо-сигналів, синхронізованих у часі.
 
Комплекс має розвинені засоби налаштувань інтерфейсу користувача, створення, редагування алгоритмів для проведення функціонального тестування та математичних профілів обробки результатів.
 
Передбачені можливості експертної оцінки результатів дослідження в режимі синхронного відтворення спектрограм та аудіограм довільної ділянки тренду.
 
Вбудовані утиліти дозволяють архівувати дані моніторингу на диск ПК та/або зовнішні носії формату DVD, проводити експорт результатів у MS Woгd, Excel, підтримувати обмін даними у локальних мережах.

Приклад автоматичної детекції мікроемболаПризначення:

 • Визначення кількісних та якісних характеристик церебральної мікроемболії.
 • Оцінка кількісних та якісних параметрів кровообігу під час реконструктивних операцій на коронарних, каротидних та периферичних артеріях.
 • Транскраніальний допплерівський скринінг судинної системи (кількісна та якісна оцінка змін церебральної гемодинаміки при судинно-мозкових захворюваннях).
 • Первинні дослідження при гострих ішемічних пошкодженнях моз ку (рання діагностика підтипу інсульту у хворих з гострою ішемією).
 • ТКД (УЗДГ) - моніторинг прохідності мозкових артерій у гострому періоді інсульту.
 • ТКД  (УЗДГ) – моніторинг в гострому періоді інсульту для визначення невідкладних терапевтичних або хірургічних заходів.

Приклад діаграми розподілу потужностей мікроембол по кожному каналу моніторингу


Особливості роботи:


Режим моніторингу
 • Безперервний запис:
- трендів S, M, AWV, RI, PI кровотоку
- аудіо даних
- спектрограм
 • Відображення даних моніторингу в реальному часі
 • Розстановка коментарів на тренді
 • втоматична детекція мікроемболії з встановленням міток емболів на тренді
 • Візуалізація діаграми розподілення потужностей мікроембол по кожному каналу моніторингу в режимі реального часу
Приклад аналізу околиці мікроемболаРежим обробки моніторингу
 • Перегляд записаних трендів та масштабування вибраної ділянки з різним ступенем деталізації даних
 • Відтворення спектрограми та аудіо будь-якої ділянки моніторингу в режимі "магнітофон"
 • Можливість використання "редактора формул" для створення розрахункових характеристик тренда при аналізі гемодинаміки кровотоку на окремих етапах моніторингу
 • Редагування метокэмбол на тренді (видалення, перегляд, установка нових)
 • Деталізація характеристик (аудіо, потужність, поріг) кожного мікроембола в текстовому і графічному форматах
 • Реалізація режиму "observer" для аналізу околиці мікроембола (графіки аудіосигналу, потужності)
 • Відтворення спектрограми в околиці мікроембола в режимі "кінопетля" з одночасним прослуховуванням окремих ділянок тренду
 • Автоматичне збереження налаштувань користувача моніторингу (по завершенню сеансу роботи)
 • Постпроцесорна обробка даних моніторингу: перегляд, редагування, обрахування і збереження результатів моніторингу в базі даних
 • Експорт даних моніторингу в MS Excel, MS Word. Архівація даних на DVD.

Комплектація:

 • Блок судинного допплера:  2 х 2 МГц,  4 МГц,  8 МГц
 • Головний шолом для моніторування мозкового кровотоку з двома ультразвуковими допплерівськими зондами на 2 МГц  PW
 • УЗ допплерівський зонд олівцевого типу 2МГц PW
 • УЗ допплерівський зонд олівцевого типу 4МГц CW/PW
 • Персональний комп'ютер не гірше (Core2Duo, ОЗУ-2Gb DDR SDRAM, 300 Gb, DVD-RW, OC Windows XP)
 • Кольоровий мультимедійний   19” РК дисплей на виносному поворотному кронштейні з жорстким кріпленням до мобільному візку
 • Пульт керування дистанційний
 • Педаль ножна «Старт/Стоп»
 • Монохромний лазерний принтер
 • Мережевий розв'язувальний трансформатор
 • УЗ контактний гель - флакон 250 мл
 • Керівництво по експлуатації російською мовою
 • УЗ допплерівський зонд олівцевого типу 8МГц CW/PW
Додаткова опція: УЗ зонд  16 МГц PW


officeword.gif Завантажити опис Ангиодин 2К (190 КБ).
 
 
kr1
kr2
phone
© 2018 НВП DX-системи
Телефон: (057) 719-46-58
Тел./Факс: (057) 719-55-14
E-mail: sales@dx-sys.com.ua