DX-Системы
DX-Системы

   Обробка та аналіз електроенцефалограми

Програмне забезпечення системи надає широкий набір методів обробки електроенцефалограми та форм подання результатів її аналізу.
 
Перегляд ЕЕГ - подання сигналу на одній із стандартних швидкостей з вибраним посиленням, редагування ЕЕГ, видалення артефактів, фільтрація ЕЕГ, подіапазонна фільтрація, порівняння двох електроенцефало-грам і результатів їх обробки.
Картування

Картування
самих різних даних: потужності частотних діапазонів, медіанної частоти спектру, канонограм (співвідношень діапазонів), потужності на всіх аналізованих частотах, амплітуд ЕЕГ, коефіцієнтів кореляції, коефіцієнтів когерентності; дво- і трьохвимірне картування.

Карти за частотними діапазонами дають можливість вивчати асиметрію в кожному стандартному діапазоні (дельта, тета, альфа, бета). При цьому, картуванню можна піддавати будь-який видимий фрагмент ЕЕГ, виділяти ділянку, яку необхідно проаналізувати, або одержувати інтегральну характеристику під час однієї з функціональних проб.
Картування обраної ділянки ЕЕГ
Карти за пробами

Режим “Карти за пробами” виводить в одному вікні карти сумарної активності за кожною пробою дослідження із заданого набору частотних діапазонів і наочно показує динаміку розподілу активності в досліджуваних частотних діапазонах.
Канонограми – картування розподілу співвідношень будь-яких пар діапазонів.
Побудова канонограм
Когерентний аналіз

Використання когерентного аналізу дозволяє здійснити дослідження стану просторово-часової організації електричної активності мозку.
Традиційний кореляційний аналіз дозволяє розрахувати та побудувати авто- і кроскорелограми, таблицю коефіцієнтів кореляції і картограму їх розподілу.
Кореляційний аналіз
Спектральний аналіз
Спектральний аналіз передбачає широкі настроювання, використання всіх стандартних і завдання додаткових частотних діапазонів.
Довільні набори цих діапазонів дозволять швидко та точно провести аналіз будь-якої ділянки ЕЕГ.
Результати спектрального, авто- і кроскореляційного, когерентного та біспектрального аналізів можуть бути виведені у вигляді різноманітних графіків, діаграм і таблиць у будь-яких сполученнях.
Результати спектрального, авто- та кроскореляційного, когерентного та біспектрального аналізів

Вікно "Цифрові дані"

Вікно “Цифрові дані” призначене для кількісного аналізу ЕЕГ. У ньому міститься таблиця потужностей у всіх стандартних і додаткових діапазонах для всіх відведень монтажу.

У цій таблиці також можна отримати дані про потужність на всьому аналізованому діапазоні частот і домінуючу частоту в кожному діапазоні. Для дослідницьких цілей у програмі передбачено експорт цієї таблиці у стандартний формат.

Вікна “Частотна площина”, “Секторні діаграми діапазонів”, “Ритми, які домінують”, “Гістограми законів розподілу” дають можливість кількісно й якісно оцінити співвідношення складових стандартних діапазонів.
Секторні діаграми діапазонів
Стислі спектральні масиви
Оцінити динаміку спектральних характеристик ЕЕГ, їх зміну в ході функціональних проб дозволяють режими “Карти за пробами, “Стислі спектральні області”, “Біспектральний аналіз”.
Ймовірнісна томографія передбачає побудову будь-яких зрізів в ортогональній системі координат XYZ, сполучення з анатомічними структурами, тривимірне зображення вогнища електричної активності. Розрахунок томограм для будь-якої ділянки ЕЕГ, побудова томограм за всіма пробами дослідження.
 
Для локалізації вогнища електричної активності на тривимірній моделі голови (або головного мозку) у вигляді кілець показана площина зрізу.
Ймовірнісна томографія
Режим "Томограми за пробами"
Режим “Томограми за пробами” виводить в одному вікні ймовірнісні томограми за кожною з проб дослідження в заданому наборі частотних діапазонів.
Система дозволяє проводити реєстрацію та аналіз слухових, зорових та когнітивних (Р300) довголатентних викликаних потенціалів (ВП).
 
Автоматичне визначення піків, розрахунок латентностей, амплітуд і площі під відгуком. Амплітудне та частотне картування, спектральний аналіз і порівняння відгуків з різних досліджень, графіки, таблиці, діаграми – такі основні можливості системи для вивчення викликаних потенціалів.
Реєстрація та аналіз слухових, зорових та когнітивних (Р300) довголатентних викликаних потенціалів
Система дає можливість здійснювати аналіз варіабельності серцевого ритму. При цьому надаються результати за такими методиками:
  • часовий аналіз (статистичний);
  • аналіз хвильової структури ритму серця;
  • аналіз скатерограми;
  • варіаційна пульсометрія за Баєвським.

У вікні аналізу ВСР можуть міститися результати аналізу відразу кількох фрагментів ЕКГ одного або різних пацієнтів.

Для кожної розглянутої ділянки виводиться така інформація:

  • ритмокардіограма (графік ЧСС або графік RR);
  • гістограма розподілу R-R інтервалів;
  • скатерограма;
  • статистичні параметри ритмограми;
  • графік спектрограми;
  • числові параметри спектрограми.

   
kr1
kr2
phone
© 2018 НВП DX-системи
Телефон: (057) 719-46-58
Тел./Факс: (057) 719-55-14
E-mail: sales@dx-sys.com.ua