DX-Системы
DX-Системы

Методики


Вікно монтажуКомп'ютерний електроміограф M-TEST дозволяє реєструвати електроміограму по 1, 2 або 4 каналах відповідно до вибраної методики ЕМГ-дослідження. При цьому порядок і набір використовуваних методик при обстеженні пацієнта визначається лікарем довільно, відповідно до патології.

Високі технічні характеристики приладу і спеціальні програмні засоби, реалізовані в системі, дають можливість одержати високоякісний запис електроміограми у будь-якому приміщенні.
 

Під час реєстрації і перегляду електроміограми можна змінювати амплітудне й тимчасове розгорнення і виводити на друк записану ЕМГ.
 
Систему спроектовано таким чином, щоб дослідник мав можливість швидко одержати необхідну інформацію для перегляду й аналізу. Результати аналізу можуть набувати вигляду таблиць, графіків і діаграм, що значно полегшує сприйняття інформації.
 
Простий і зручний інтерфейс програми, наочне подання змісту й результатів ЕМГ-обстеження, автоматичний опис, наявність бази медичних норм, можливість їх редагування – усе це спрямовано на забезпечення ефективної роботи дослідника.
 

Інтерференційна ЕМГ
Методика поверхневої ЕМГ


Реєстрація спонтанної активності м'язів поверхневими відвідними електродами з регульованою або стаціонарною міжцентровою відстанню між струмознімачами.
У системі визначаються основні параметри інтерференційної ЕМГ:
  • - частота сумарної електричної активності м’яза;
  • максимальна амплітуда сигналу;
  • середня амплітуда сигналу.Методика стимуляційної ЕМГ

Швидкість розповсюдження збудження моторна

Реєстрація викликаних відповідей м'язів у результаті електричної стимуляції периферичного нерва.
Аналіз характеристик М-відповіді у системі «M-TEST» передбачає визначення порога генерації, латентного періоду, амплітуди, тривалості й площі, розрахунок показника резидуальної латентності й швидкості проведення імпульсу по рухових волокнах, визначення динаміки показників.
 
Для оцінки провідності по чутливих нервових волокнах передбачено дослідження потенціалу дії нерва з розрахунком швидкості проведення збудження по чутливих волокнах.
 
 
 
F-хвиля Н-рефлекс
Дослідження пізніх відповідей на стимуляцію включає аналіз характеристик F-хвилі (латентність, моторна швидкість проведення, хронодисперсія, тахеодисперсія, середня швидкість, амплітуда, співвідношення величини F- і M-відповідей) і аналіз параметрів H-рефлексу (латентність, амплітуда, поріг генерації H-рефлексу, співвідношення динаміки Н-рефлексу з динамікою М-відповіді).

Методика голчастої (локальної) ЕМГ


Реєстрація спонтанної активності досліджуваного м'яза й потенціалів рухових одиниць із використанням голчастих електродів відведень. Дослідження передбачає аналіз спонтанної активності (наявність потенціалів спонтанної активності, визначення середньої частоти потенціалів), виділення й аналіз параметрів потенціалів рухових одиниць (тривалостей, амплітуд, форми). У системі реалізовано методику турно-амплітудного аналізу інтерференційної ЕМГ.

Методика дослідження нервово-м'язової передачі


Реєстрація ЕМГ при ритмічній стимуляції з визначенням декремента М-відповіді. Проведення фармакологічних і навантажувальних проб для уточнення характеру порушення нервово-м'язової передачі, у тому числі проведення тетанізації й дослідження посттетанічних феноменів.

Методика дослідження викликаних потенціалів


Система «M-TESTneuro» передбачає реєстрацію й аналіз коротколатентних слухових, зорових і соматосенсорних викликаних потенціалів мозку.

 
 

 

 
kr1
kr2
phone
© 2018 НВП DX-системи
Телефон: (057) 719-46-58
Тел./Факс: (057) 719-55-14
E-mail: sales@dx-sys.com.ua